עציצים ממותגים, עציץ ממותג מסר של הגשמה, עציץ ממותג למתנות,