עציצים ממותגים, עציצים ממותגים מסר של פריחה, מתנות לכנסים,