עציצים ממותגים, עציצים ממותגים מסר של שגשוג, מתנות לחגים,