מסרים ממותגים בעציצים

עציצים ממותגים למתנות ולאירועים   

המסר שלכם בעציץ הממותג יוצג תמיד על השולחן ולא במגירה